PROJEKTI POSVEĆENI MLADIMA

Naša saradnja sa mladima tek počinje...

WWF je jedna od najvećih nezavisnih organizacija, koja se bavi zaštitom prirode i ima aktivnu globalnu mrežu u više od 100 zemalja. Misija WWF-a je da zaustavi uništavanje životne sredine i stvori budućnost u kojoj ljudi žive u skladu sa prirodom, putem očuvanja svetske biološke raznovrsnosti, održivog korišćenja prirodnih resursa i smanjenja zagađenja i preterane potrošnje.

WWF u regionu direktno sarađuje sa mladima kroz projekte čiji je cilj da poveže različite interesne grupe, profesionalna i stručna udruženja sa mladima, kako bi se podigao nivo razumevanja uzroka i značaja klimatskih promena i važnosti očuvanja prirode, kao i da ohrabri i osnaži mlade da svojim angažmanom smanje razorni uticaj klimatske krize na opstanak planete i budućih generacija.

Fokus projekata su mobilizacija mladih, obrazovanje, podizanje građanske svesti, i uspostavljanje saradnje s privredom.