KONTAKT

Naše kancelarije

WWF Adria Srbija
Đure Jakšića 4a/8
11000 Belgrade
Srbija
e-mail: serbia@wwfadria.org

WWF Adria
Gundulićeva 63
10 000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 1 5509 623
e-mail: info@wwfadria.org

Donacije

donacije@wwfadria.org
telefon: +385 1 5509 623

Korporativna partnerstva

info@wwfadria.org

Viši menadžerski tim

Izvršna direktorka
Nataša Kalauz
nkalauz@wwfadria.org

Direktorka programa
Petra Remeta
premeta@wwfadria.org

Direktorka komunikacija i donacija građana
Petra Boić Petrač
ppetrac@wwfadria.org

Menadžerica ljudskih resursa
Jasmina Marković
jmarkovic@wwfadria.org

Službenica za zaštitu podataka
Branka Mohorić
bmohoric@wwfadria.org